Viveka Nordlund

IMG_1800

Viveka Nordlund, står på plats 8 på Liberalerna Luleå’s fullmäktige lista inför valet i höst.

Politiska uppdrag idag: Ledamot i stadsbyggnadsnämnden

Epost: viveka.nordlund@bredband.net