Kultur och Fritid

KULTUR OCH FRITID

Ett rikt kulturliv och bra villkor för fritiden är viktigt för att vara en framgångsrik och attraktiv kommun.

Kulturpolitiken i Luleå kommun ska syfta till att bevara och vidareutveckla de kulturella strömmarna som finns i vårt samhälle.

I detta sammanhang är kultur av alla de slag, en mycket viktig grund att stå på. Särskilt viktigt är det att barn- och ungdomskulturen får möjlighet att utvecklas. Människors kreativitet och fantasi får inte tryckas ner utan ska tvärtom lyftas fram.

I en tid när samhällsklimatet och de demokratiska idealen ifrågasätts ser vi bl.a. studieförbunden som en unik resurs i det folkbildningsarbete som är grunden för förståelsen av demokrati och mångfald.

Vi tror inte att enbart politiker kan ordna ett bättre kultur- och fritid i kommunen, däremot kan politiker ge förutsättningarna. För att kommunen ska få ett bra och långsiktigt kultur och fritid krävs det ett underifrån perspektiv, där initiativkraften kommer från medborgare och inte från politiker.

Det finns ett rikt fritidsliv i Luleå och vi är mycket stolta över att vi lyckades driva igenom isbanan runt stadshalvön, som idag är ett av Luleås mest nyttjade fritidsnöjen. Detta är ett exempel på hur fritidsverksamhet för en billig penning får både gammal och ung att motionera och mötas i vår härliga natur runt Luleå. Dessutom har det på bidragit med marknadsföringen av Luleå som en sjöstad året runt. Naturupplevelser, fritid och rekreation är ett måste för människan. Vi vill profilera stadens naturområden och parker. Luleå ska vara en grön, ren och vacker kommun.

En trygg och god fritid i Luleå

Luleå är en kommun som har ett brett och rikt föreningsliv där medlemmar erbjuds gemenskap och meningsfull fritid. I samverkan med det lokala föreningslivet och andra aktörer ska en mångfald av verksamheter för barn och unga erbjudas. Målet är att Luleborna ska röra på sig mer, engagera sig mer i föreningslivet och därmed stärka folkhälsan. Goda förutsättningar ska gälla för motion och friluftsliv för alla invånare, både inom- och utomhus och under alla årstider.

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och viktig både för lulebornas hälsa och för vårt civila samhälle. Därför vill vi prioritera breddidrotten och fritidssysselsättningar för barn och ungdomar. Det gäller särskilt de ungdomar som i dag inte är föreningsaktiva. Kommunens ska erbjuda ”Prova på-tillfällen” för nybörjare. Vuxna ska själva betala för sin idrott och fritid. Samtidigt måste utbudet och möjligheterna till att spontanidrott och motionera öka.

Föreningar som diskriminerar ska inte erhålla föreningsbidrag eller möjlighet att hyra kommunens lokaler.

 Många föreningar, framför allt idrottsföreningar, men också andra samlar in pengar till föreningen genom att sälja varor till anhöriga och grannar. Enligt vårt förslag ” hjälpa-till-pengen” skulle nu dessa föreningar istället kunna ägna sig åt ett socialt engagemang och få in pengar till föreningen genom hjälpa-till-pengen. Därför vill vi införa en socialomsorgspeng på försök för föreningar.

Kommunen ska hyra ut kommunens lokaler som står oanvända under eftermiddagar, kvällar, helger och under loven till föreningar och grupper till en rimlig hyra. Vid uthyrning av skollokaler i samband med större evenemang och turneringar ska skolan kompenseras fullt ut exempelvis vid städning.

Att tillsammans med socialförvaltningen, barn och utbildningsnämnden jobba för att fritidsgårdar erbjuder många ungdomar en mötesplats på sommarlov, kvällar och helger. Dessutom ska fritidsgårdarna samarbeta med föreningar och organisationer kring ungas fritid.