Ett grönare Luleå!

Luleå kommun i miljötoppen. Inom kommunen finns en rad duktiga miljöföretag, vi vill använda oss av lokal kompetens för att skapa ett mer hållbart Luleå vad gäller både energi, återvinning och nytänkande. Företagen tillsammans med Luleå kommun ska ta fram en strategisk plan för att minska kommunens klimatpåverkan och öka kommunens miljöarbete.

Gemensam taxa i Luleå oavsett LLT, Länstrafiken och skärsgårdstrafiken. Inför ett busskort och en gemensam busstaxa i hela kommunen, oavsett om du åker med länstrafiken eller LLT.

Förvaltningarna ska minska sin energiförbrukning. En av våra prioriterade målsättningar är att förvaltningarna ska minska sin energiförbrukning, det ska göra skillnad om man sparar eller slösar energi.

Möjlighet att sälja in småskaligt egenproducerad elektricitet till Luleå Energis elnät. Kommunen bör ålägga sitt bolag Luleå Energi att möjliggöra för små producenter av elektricitet att sälja överskottsenergin till Luleå Energis nät.

Vi vill ha en renare kommun. Luleå ska vara en vacker och ren kommun att bo i, det är inte acceptabelt med nedskräpning och klotter, det förstör vår vackra kommun. Vi vill göra det lättare att slänga skräp på rätt ställe, fler soptunnor behövs. Men det behövs också andra åtgärder för att komma tillrätta med nedskräpning i vår kommun.

I en modern storstad som Luleå vill vi även se en inhägnad rastplats för husdjur i centrum.

Infarten till Luleå ska rensas. Vi behöver rensa vår infart ytterligare, att ta hand om sly/buskage/träd är viktigt för stadens utseende. Hela vägen från infarten fram till Luleå stad bör ses över.