Thomas Olofsson


”Skolan ska präglas av kunskap, arbetsro, samt duktiga och bra betalda lärare. Valfrihet och trygghet är grunden för en god omsorg för våra äldre. De ofrivilliga delade turerna ska avvecklas, vi måste ha goda arbetsvillkor i Luleå kommun för att klara av att behålla och rekrytera duktiga och kompetent personal. Vi utvecklar välfärden genom tillväxt, ett starkt näringsliv och ett gott företagsklimat. – Folkpartiet är inte nöjda förrän Luleå har landets mest nöjda företagare. Vi vill mer!”

Thomas Olofsson, är gruppledare för Liberalerna Luleå, ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Dessutom ordförande för Liberalerna Norrbotten

>> Besök Thomas hemsida

Kontaktuppgifter Thomas Olofsson

ADRESS: Liberalerna
Lulsundsgatan 34 b
972 41 LULEÅ

E-POST: thomas.olofsson@liberalerna.se
TELEFON: 070-17 33 750
HEMSIDA: thomasolofsson.se
FACEBOOK: https://www.facebook.com/thomasolofssonliberalerna
TWITTER: @thomasolofsson