Sten Tore Skare

Sten Tore Skare, 52 år, finns på plats 4 på Liberalerna Luleå’s fullmäktige lista inför valet i höst.

Sten Tore är idag engagerad i bl.a. socialnämnden.

Om han fick bestämma över Luleå så skulle ”framtidens skola” skrotas, därefter skulle han upprätta en skolkommission som bl.a. skulle få i uppgift att arbeta fram lösningar på de utmaningar skolan i Luleå har framför sig såsom t.ex. lärarbristen, hur landsbygden kan behålla och utveckla sina skolor och hur Luleå ska kunna erbjuda en skola som berikar mångfald och valfrihet.

Sten Tore Skare (L)

Uppdrag idag:
Vice ordförande Liberalerna Luleå
Ledamot i Socialnämnden
Ersättare i kulturnämnden
Ordf. Liberala kvinnor

https://www.facebook.com/liberalistenlule/