Politiker

Från vänster: Ylva Mjärdell,Thomas Olofsson, Carolina Björklund och Thomas Söderström.

I kommunvalet fick Liberalerna i Luleå (fd. Folkpartiet)  4,4 procent – vilket innebär att partiet har 3 platser i kommunfullmäktige och 2 ersättare.  Dessa fem personer bildar fullmäktigegruppen: Thomas Olofsson (gruppledare och ledamot i kommunstyrelsen), Ylva Mjärdell och Thomas Söderström är ledamöter och Carolina Björklund är ersättare. Under mandatperioden 2015-2018 finns Liberaler också representerade med en ordinarie ledamot och ersättare i Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Bygg och Miljönämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Fritidsnämnden och Kulturnämnden, läs vilka som representerar Liberalerna i de olika nämnderna och styrelserna.

jenssunds

I landstingsvalet fick Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 5,2 procent – Luleås röst i regionfullmäktgie (tidigare landstingsfullmäktige) är Jens Sundström (oppositionsråd och Liberalernas röst i regionens styrelse, se bilden), och Ylva Mjärdell, Luleå är förste ersättare. I landstingsvalet fick Liberalerna totalt i Norrbotten 3,45 procent och det innebar 3 platser i landstingsfullmäktige.

I riksdagsvalet fick Liberalerna i Luleå 4,4 procent av rösterna. Tyvärr lyckades inte Liberalerna i Norrbotten ta någon riksdagsplats. Liberalerna representeras utav 19 ledamöter i Sveriges riksdag. Partiledare är Jan Björklund.

Liberalerna i Luleå har
också en styrelsen, det arbetet leds utav Thomas Söderström (ordförande, se bilden) och Tore Skare (vice ordförande). Styrelsen jobbar främst med det inre arbetet, så som medlemsvård, utbildningar, förberedelser av kampanjer, och har det ekonomiska ansvaret. Fullmäktigegruppen och gruppledaren har det politiska ansvaret.

Kommunpolitiker

Dessa personer representerar Folkpartiet liberalerna Luleå i de olika kommunala nämnderna och styrelserna.

Regionpolitiker

Jens Sundström och Ylva Mjärdell är två av de som representerar Liberalerna Luleå i regionfullmäktige.