Nytt ledarskap för Luleå

nytt ledarskap

Liberalerna har nu lagt ett förslag på tilläggsbudget tillsammans med Centerpartiet, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna. Vårt förslag är en tydlig budget som inte riskerar skolan eller äldreomsorgen i Luleå. Vi visar att det går att prioritera på ett annat sätt än den budget som Socialdemokraterna och Moderaterna nu väljer att rösta igenom och vi klarar att skapa en långsiktighet för kommunens finanser.

Vi anser t.ex. att skolan och äldreomsorgen behöver ett år av lugn och ro inför ett framtida arbete av hur skolan skall organiseras, därefter startar en resa tillsammans med personal och förvaltning där vi med långsiktighet försöker hitta utrymmen att skapa en bättre verksamhet.

När det gäller kommunens organisation så behövs långsiktighet. Ett långsiktigt ledarskap med en tydlig riktning skapar ett bra klimat för fortsatt arbete, tilläggsbudgeten från S och M gör precis tvärt om. Tilläggsbudgeten har redan innan den presenterats skapat oro och rädsla i kommunen bland medborgare och anställda, eftersom ingen vet vad som ska hända annat än stora besparingar på kort tid.

Vi står för ett nytt ledarskap. Att dagens generation i kommunen med den budget som S och M stöttar tvingas ta hela ansvaret av det ekonomiska läget är inte realistiskt eller seriöst. Generationer av socialdemokratiskt styre bär ansvaret vart vi är idag, dålig koll på driftkostnader, underhåll och organisering sätter sina spår.

Exempel på vad vi vill göra för att förbättra ekonomin är:

-Nytt badhus skjuts på framtiden, beslut om byggnation tas tidigast 2022
-Investeringstak på 400 miljoner för skattefinansierad verksamhet
-Avskaffa ett kommunalråd
-Minska arvoden för heltidspolitiker i nämnder och styrelser
-Utdelning från dom kommunala bolagen
-Avyttra nordiskt flygteknikcentrum under planperioden
-Minska ramen för kommunikationsenheten
-Utredning för att se över verkningsgrad, kostnader och effektivitet kring att dela upp Socialförvaltningen i två enheter

Läs gärna vår tilläggsbudget 2019-2022 C,L,SJVP,KD, Nytt ledarskap för Luleå!

 

 

Söderström – (L)uleås EP kandidat!

När valberedningen för Liberalerna presenterade deras förslag till EP lista, hittar vi Thomas Söderström, Luleå på en 31:a plats.

Thomas som idag är gruppledare för Liberalerna Luleå, är glad över att han är föreslagen på listan, som har 51 namn över hela Sverige. Jag tror mycket på Europasamarbetet, därför att samarbete gör världen bättre, genom samarbete så hittar vi tillsammans lösningar på svåra problem.
Oavsett om det handlar om dom enkla vardagsproblemen eller komplexa världsproblem.

– Genom samarbete skapas också förståelse för olika ståndpunkter och förhållningssätt. Vilket leder till en bättre värld för alla, säger Thomas.

På plats 25, hittar vi fd. Lulebon Johan Landström, som idag bor i Sundsvall och första namnet är Cecilia Wikström, som är född och uppvuxen i Kalix. Cecilia sitter idag i Europaparlamentet.

EP listan fastställs på partirådet den 15:e februari.

Ny gruppledare vald

Ikväll har Liberalerna Luleå haft månadsmöte och valt Thomas Söderström som ny gruppledare i Luleå. Ylva Mjärdell valdes till Liberalerna Luleå’s vice gruppledare.

”Det Känns verkligen otroligt spännande, jag kommer jobba stenhårt, dag och natt för att tillsammans med mina liberala vänner och med samarbete med andra likasinnade partier skapa ett bättre Luleå.
Liberalerna har en stor potential att växa i Luleå. Vi behövs i vår kommun, vi är ett parti som lyssnar på medborgarna, ser lösningar och gör livet bättre för människor, som ser just dig! Det behövs också partier som är villiga att samarbeta, där är jag glad över att vi påbörjat samarbete med C och KD i Luleå som kommer utmana det nuvarande styret om väljarnas förtroende nästa val.”

Nu kämpar vi liberaler vidare för ett bättre Luleå!

 

T2oYlva