Gemensam värdegrund!

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna delar en gemensam syn på hur vi vill utveckla och styra Luleå. För att Luleå ska kunna fortsätta att utvecklas krävs att vi fyra partier får mer inflytande över politiken i Luleå.

Vi har trots olika budgetar alltid prioriterat skolan och kommunens kärnverksamhet – för oss är det kommunens viktigaste uppgift.

För att Luleå ska fortsätta att utvecklas anser vi att kommunen under nästa mandatperiod ska jobba för tre saker:

– Näringslivsklimatet i toppklass!

Vi vill att kommunens samtliga förvaltningar och bolag i koncernen ska jobba för att Luleå kommun toppar svenskt näringslivs ranking inom fem år.

– Valfrihet!

Vi anser att man ska bryta det tänk som Socialdemokraterna och vänsterpartierna har när det gäller valfrihet inom omsorgen. Ska vi klara av omsorgens utmaningar de närmsta åren måste vi öppna upp för fler alternativ än kommunen.

– Skattestopp!

Luleå och andra kommuner har stora ekonomiska utmaningarna. Vi har under en lång tid haft höga investeringsnivåer, något som vi fyra partier har kritiserat. För oss är det viktigt att vi effektiviserar och jobbar för att vi inte ska bli tvungna att höja skatterna. Detta gäller både kommunen och regionen. Eftersom våra skatter redan idag ligger på en hög nivå är det viktigt att vi också behåller låga avgifter i kommunen.

 

 

Anders Josefsson (M)               Thomas Olofsson (L)

Carola Lidén (C)                       Samuel Ek (KD)

Förnyelse av fullmäktige!

Om ett år är det val till riksdag, landsting/region och kommun. Det skrivs mer om politik än vad det gjort tidigare, presskonferenser och debatter direktsänds.  Möjligheten och tillgängligheten för medborgarna är stor att följa det politiska spelet, bl.a. genom social medier.

Men ibland upplevs kommunfullmäktige som stelbent och vi tycker att det är hög tid att se över några heliga kor och inför den nya mandatperioden kanske hitta nya arbetssätt, några idéer som vi har är:

  • Vi vill att man återigen ser över möjligheten till att streama fullmäktigedebatterna.
  • Att man sitter partivis, istället för när man blev invald.
  • Att stimulera för att införa ett ungdomsparlament, en gång per år.
  • Inled fullmäktige med en kort allmän frågestund eller en allmänpolitisk debatt om aktuella frågor.

Liberalerna föreslår kommunfullmäktige besluta att:

– Det inrättas en parlamentarisk arbetsgrupp (en från varje parti) som leds av kommunfullmäktiges presidie som får i uppdrag att se över arbetsmetoder och arbetssätt för att främja demokrati och öppenheten i Luleå kommun.