Nytt ledarskap för Luleå

nytt ledarskap

Liberalerna har nu lagt ett förslag på tilläggsbudget tillsammans med Centerpartiet, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna. Vårt förslag är en tydlig budget som inte riskerar skolan eller äldreomsorgen i Luleå. Vi visar att det går att prioritera på ett annat sätt än den budget som Socialdemokraterna och Moderaterna nu väljer att rösta igenom och vi klarar att skapa en långsiktighet för kommunens finanser.

Vi anser t.ex. att skolan och äldreomsorgen behöver ett år av lugn och ro inför ett framtida arbete av hur skolan skall organiseras, därefter startar en resa tillsammans med personal och förvaltning där vi med långsiktighet försöker hitta utrymmen att skapa en bättre verksamhet.

När det gäller kommunens organisation så behövs långsiktighet. Ett långsiktigt ledarskap med en tydlig riktning skapar ett bra klimat för fortsatt arbete, tilläggsbudgeten från S och M gör precis tvärt om. Tilläggsbudgeten har redan innan den presenterats skapat oro och rädsla i kommunen bland medborgare och anställda, eftersom ingen vet vad som ska hända annat än stora besparingar på kort tid.

Vi står för ett nytt ledarskap. Att dagens generation i kommunen med den budget som S och M stöttar tvingas ta hela ansvaret av det ekonomiska läget är inte realistiskt eller seriöst. Generationer av socialdemokratiskt styre bär ansvaret vart vi är idag, dålig koll på driftkostnader, underhåll och organisering sätter sina spår.

Exempel på vad vi vill göra för att förbättra ekonomin är:

-Nytt badhus skjuts på framtiden, beslut om byggnation tas tidigast 2022
-Investeringstak på 400 miljoner för skattefinansierad verksamhet
-Avskaffa ett kommunalråd
-Minska arvoden för heltidspolitiker i nämnder och styrelser
-Utdelning från dom kommunala bolagen
-Avyttra nordiskt flygteknikcentrum under planperioden
-Minska ramen för kommunikationsenheten
-Utredning för att se över verkningsgrad, kostnader och effektivitet kring att dela upp Socialförvaltningen i två enheter

Läs gärna vår tilläggsbudget 2019-2022 C,L,SJVP,KD, Nytt ledarskap för Luleå!

 

 

Ny gruppledare vald

Ikväll har Liberalerna Luleå haft månadsmöte och valt Thomas Söderström som ny gruppledare i Luleå. Ylva Mjärdell valdes till Liberalerna Luleå’s vice gruppledare.

”Det Känns verkligen otroligt spännande, jag kommer jobba stenhårt, dag och natt för att tillsammans med mina liberala vänner och med samarbete med andra likasinnade partier skapa ett bättre Luleå.
Liberalerna har en stor potential att växa i Luleå. Vi behövs i vår kommun, vi är ett parti som lyssnar på medborgarna, ser lösningar och gör livet bättre för människor, som ser just dig! Det behövs också partier som är villiga att samarbeta, där är jag glad över att vi påbörjat samarbete med C och KD i Luleå som kommer utmana det nuvarande styret om väljarnas förtroende nästa val.”

Nu kämpar vi liberaler vidare för ett bättre Luleå!

 

T2oYlva

Dags för en dansbana i Luleå

Denna vecka pågår dansbandsveckan för fullt i Malung. Det är en folkfest där drygt 50000 människor samlas för att dansa och umgås. Det är verkligen en fantastiskt plats. Runt om i Sverige finns det många danslogar och dansbanor som är väldigt populära och välbesökta.
Men inte i Luleå!

För den som vill dansa på sommaren och stora delar av året måste idag åka söderut, alltför ofta till Skellefteå och ännu längre bort. Något galet måste ha skett på vägen, hur tänkte politiken egentligen?

På senare år har t.ex. försök gjorts för att mildra omständigheterna med t.ex. Ebeneser där man nu kan dansa på vinterhalvåret då bl.a. Luleå bugg och Swing arrangerar dans. Det är såklart väldigt bra men det mättar inte danssuget i vår stad eller Norrbotten.

Jag måste säga att politiken på ena sidan satsat en hel del på dans de senaste åren, och mycket av det har såklart varit riktigt bra, men man har definitivt missat att satsa på bredden, det folkliga. Alla som gärna vill åka på dans någon gång men ogärna vill resa speciellt långt. Detta gäller alla vi som gillar socialdans, oavsett om det är bugg, foxtrot, lindy hop, salsa, gammeldans och så många fler dansformer.

Nu tycker jag det är dags för en dansbana i Luleå. Jag blev oerhört glad när Björn Backe ordförande i Luleå salsa club skrev ett medborgarförslag om en dansbana centralt. Desto fler som driver på desto bättre.

Vi från Liberalerna drev på detta redan 2014 i kommunfullmäktige med en motion och vi fick faktiskt ett hyfsat positivt besked om att vår pärla Gültzauudden skulle kunna utvecklas genom att vi skulle få ha ett rådslag där medborgare, föreningar och näringslivet alla bidrar med sina tankar och idéer om vad som borde ske där, ett av förslagen där kunde vara en dansbana.
Tyvärr har inget skett sedan dess.

Personligen tycker jag att en dansbana (gärna med tak), en scen (kanske kombinerad med dansbanan), samt ett kallbadhus (precis som fanns på Gültzaaudden förr) borde byggas.
Till dansbanan/scenen skulle man kunna skapa en året runt öppen restaurang också.
Luleå är en bra stad för en dansbana. Bäst är någonstans i centrum, och då gärna Gültzaudden (där det en gång i tiden stod en dansbana där kallad ”Ellipsen”).

pa-1940-talet-fanns-dansbanan2.jpg

Jag kan faktiskt inte förstå att något så folkligt och populärt som socialdans, inte prioriteras högre i en kommun som Luleå. Dans i alla former är kultur som är riktigt bra för folkhälsan. Som skapar naturliga mötesplatser för människor från alla delar av samhället. Som skapar attraktivitet och glädje. Vi behöver mer sånt i Luleå inte mindre.

Jag kommer att fortsätta kämpa för en dansbana i Luleå, det är en investering för Luleå och Luleåborna.

Thomas Söderström (L)
Ledamot, Luleå kommunfullmäktige

 

bkpam2132068_vasterhagen_1600px.jpg

Västerhagen i Halland är ett exempel på en intressant dansbana