Ny gruppledare vald

Ikväll har Liberalerna Luleå haft månadsmöte och valt Thomas Söderström som ny gruppledare i Luleå. Ylva Mjärdell valdes till Liberalerna Luleå’s vice gruppledare.

”Det Känns verkligen otroligt spännande, jag kommer jobba stenhårt, dag och natt för att tillsammans med mina liberala vänner och med samarbete med andra likasinnade partier skapa ett bättre Luleå.
Liberalerna har en stor potential att växa i Luleå. Vi behövs i vår kommun, vi är ett parti som lyssnar på medborgarna, ser lösningar och gör livet bättre för människor, som ser just dig! Det behövs också partier som är villiga att samarbeta, där är jag glad över att vi påbörjat samarbete med C och KD i Luleå som kommer utmana det nuvarande styret om väljarnas förtroende nästa val.”

Nu kämpar vi liberaler vidare för ett bättre Luleå!

 

T2oYlva

Dags för en dansbana i Luleå

Denna vecka pågår dansbandsveckan för fullt i Malung. Det är en folkfest där drygt 50000 människor samlas för att dansa och umgås. Det är verkligen en fantastiskt plats. Runt om i Sverige finns det många danslogar och dansbanor som är väldigt populära och välbesökta.
Men inte i Luleå!

För den som vill dansa på sommaren och stora delar av året måste idag åka söderut, alltför ofta till Skellefteå och ännu längre bort. Något galet måste ha skett på vägen, hur tänkte politiken egentligen?

På senare år har t.ex. försök gjorts för att mildra omständigheterna med t.ex. Ebeneser där man nu kan dansa på vinterhalvåret då bl.a. Luleå bugg och Swing arrangerar dans. Det är såklart väldigt bra men det mättar inte danssuget i vår stad eller Norrbotten.

Jag måste säga att politiken på ena sidan satsat en hel del på dans de senaste åren, och mycket av det har såklart varit riktigt bra, men man har definitivt missat att satsa på bredden, det folkliga. Alla som gärna vill åka på dans någon gång men ogärna vill resa speciellt långt. Detta gäller alla vi som gillar socialdans, oavsett om det är bugg, foxtrot, lindy hop, salsa, gammeldans och så många fler dansformer.

Nu tycker jag det är dags för en dansbana i Luleå. Jag blev oerhört glad när Björn Backe ordförande i Luleå salsa club skrev ett medborgarförslag om en dansbana centralt. Desto fler som driver på desto bättre.

Vi från Liberalerna drev på detta redan 2014 i kommunfullmäktige med en motion och vi fick faktiskt ett hyfsat positivt besked om att vår pärla Gültzauudden skulle kunna utvecklas genom att vi skulle få ha ett rådslag där medborgare, föreningar och näringslivet alla bidrar med sina tankar och idéer om vad som borde ske där, ett av förslagen där kunde vara en dansbana.
Tyvärr har inget skett sedan dess.

Personligen tycker jag att en dansbana (gärna med tak), en scen (kanske kombinerad med dansbanan), samt ett kallbadhus (precis som fanns på Gültzaaudden förr) borde byggas.
Till dansbanan/scenen skulle man kunna skapa en året runt öppen restaurang också.
Luleå är en bra stad för en dansbana. Bäst är någonstans i centrum, och då gärna Gültzaudden (där det en gång i tiden stod en dansbana där kallad ”Ellipsen”).

pa-1940-talet-fanns-dansbanan2.jpg

Jag kan faktiskt inte förstå att något så folkligt och populärt som socialdans, inte prioriteras högre i en kommun som Luleå. Dans i alla former är kultur som är riktigt bra för folkhälsan. Som skapar naturliga mötesplatser för människor från alla delar av samhället. Som skapar attraktivitet och glädje. Vi behöver mer sånt i Luleå inte mindre.

Jag kommer att fortsätta kämpa för en dansbana i Luleå, det är en investering för Luleå och Luleåborna.

Thomas Söderström (L)
Ledamot, Luleå kommunfullmäktige

 

bkpam2132068_vasterhagen_1600px.jpg

Västerhagen i Halland är ett exempel på en intressant dansbana

Därför vill vi ha trygghetsvakter i Luleå

Nu har det hänt igen och det är så otroligt onödigt med skadegörelse och förstörelse.

På kort tid har Björkskataskolan och Strandens förskola blivit eldhärjade och det kommer skapa problem för många i Luleå. Barn och utbildningsförvaltningen kommer göra allt de kan för att lösa problematiken och andra förvaltningar gör allt för att lösa lokalförsörjningen.

Det är ingen hemlighet att vissa tider på året har högre risker än andra. Polisen har såklart koll på det mesta men deras resurser är ibland begränsade. Tar vi även in tidigare händelser från t.ex. förra årets brand på biblioteket i Porsön och adderar händelser runt om i Luleå så anser vi att kommunen måste ta en än större roll. Det behövs t.ex. bevakningskameror uppsatta i kommunen där vi vet att de skulle göra nytta.

Ett annat förslag som vi tror kan skapa lugn är att Luleå kommun anställer s.k. kommunala trygghetsvakter. En liberal idé men som även anammats i Socialdemokratiskt styrda kommuner såsom t.ex. Uppsala. En trygghetsvakt kan bl.a. hjälpa till med den trygghetsskapande synligheten, mao. hjälpa polisen när de behöver stöd, dock ska de aldrig ersätta Polisen.

Liberalerna vill att statsbudgeten ska innehålla pengar för just trygghetsvakter till kommuner i väntan på fler poliser i yttre tjänst. Det skulle innebära 15 trygghetsvakter till Luleå vilket skulle vara ett viktigt tillskott. Vi vill också att kameraövervakningen kommer igång på allvar, det finns beslut på detta och det är dags att lösa det.

Vi har såklart motionerat om att kommunen ska införa trygghetsvakter men detta röstades ner av ett enigt fullmäktige förutom oss från Liberalerna och Kristdemokraterna.

Att behöva införa trygghetsvakter är inget vi tycker är roligt, snarare tvärtom. Att säga “vad var det vi sa” är också lika dumt och onödigt, och hjälper inte debatten.

För Liberalerna har Trygghetsfrågorna varit en av de viktiga frågor som Liberalerna lyft fram under den gångna mandatperioden. Vi ser att det finns behov av att inrätta trygghetsvakter i områden där det blir mer brottslighet och vi tycker det är rätt att man satsar på mer kameraövervakning. Samhället förändras och vi måste se till så att vi alltid värnar medborgarnas trygghet.

Vi har med andra ord färdiga förslag som kan implementeras för att öka den upplevda tryggheten, hjälpa polisen de tider då hjälp behövs och minska risken för händelser när riskerna är högre.

Det är synd att Socialdemokraterna allt reflexmässigt svarar “vi är en så trygg kommun”.
På partiets Facebooksida har man den senaste månaden skrivit att det behövs ”Ballonger istället för batonger” och hoppat på oss Liberaler för att vi tycker att trygghetsvakter är en dellösning i att öka tryggheten i Luleå.

Vi är övertygade om att man både kan satsa på det förebyggande arbetet (främst satsningar för våra barn och ungdomar) och åtgärder för att öka den upplevda tryggheten och vi tycker det är rimligt att hjälpa polisen till dess att deras situation är löst.

Thomas Olofsson (L), Gruppledare Liberalerna Luleå
Thomas Söderström (L), Ordförande Liberalerna Luleå