Gruppledaren har ordet: Tack!

Jag är glad och nöjd över att Liberalerna i Luleå ökade och fick 491 röster fler än förra valet (Dock lite besviken att det inte räckte till ett ytterligare mandat). Vi i Luleå gjorde dessutom ett bra regionval i Luleå, men eftersom vi tappade så mycket i övriga länet så innebär det att vi inte kommer finnas i regionfullmäktige. Det känns inte rättvist, vi är det parti som har varit mest aktiva i regionfullmäktige med både egna motioner och interpellationer. Dessutom är jag övertygad om att den nya regionledningen hade behövt Jens erfarenhet och ledarskap.

Men väljarna har från alla håll valt Sjukvårdspartiet och de har köpt deras enkla budskap. Vi får helt enkelt jobba för att komma igen!

Politik är ett lagspel, det är inte en person som vinner eller förlorar. Ett parti fungerar inte om man inte har medlemmar och sympatisörer som ställer upp för varandra. Därför vill jag tack alla medlemmar och sympatisörer i Luleå som har ställt upp i valet, ni som varit i valstugan, ni som har delat ut flygblad, ni som har fixat bananerna som sedan delats ut på morgonen. Tack alla medlemmar som på sociala medier stått upp för Liberalerna i Luleå och alla medlemmar som samtalat med bl.a. vänner och arbetskamrater om varför det är viktigt att rösta på Liberalerna.

Jag vill säga grattis till Ylva Mjärdell, Thomas Söderström, Sten Tore Skare och Ingela Svalberg som tillsammans med mig hamnar i kommunfullmäktigegruppen, det kommer bli spännande och roliga fyra år i fullmäktige. Men det är inte bara vi som ska forma politiken och vara Liberalerna – vi behöver alla medlemmars och sympatisörers hjälp. Vi har en socialdemokrati som har åkt på sin värsta valförlust någonsin. De har tappat både till Alliansen och till Vänsterpartiet. Vi vet idag inte hur och vilka sammansättningar kommunen kommer ha de närmsta åren men jag ska jobba för att få igenom så mycket av Liberal politik som det är möjligt i kommunen.

Hoppas att ni alla vill vara med!

Thomas Olofsson (L)
Gruppledare

Gemensam värdegrund!

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna delar en gemensam syn på hur vi vill utveckla och styra Luleå. För att Luleå ska kunna fortsätta att utvecklas krävs att vi fyra partier får mer inflytande över politiken i Luleå.

Vi har trots olika budgetar alltid prioriterat skolan och kommunens kärnverksamhet – för oss är det kommunens viktigaste uppgift.

För att Luleå ska fortsätta att utvecklas anser vi att kommunen under nästa mandatperiod ska jobba för tre saker:

– Näringslivsklimatet i toppklass!

Vi vill att kommunens samtliga förvaltningar och bolag i koncernen ska jobba för att Luleå kommun toppar svenskt näringslivs ranking inom fem år.

– Valfrihet!

Vi anser att man ska bryta det tänk som Socialdemokraterna och vänsterpartierna har när det gäller valfrihet inom omsorgen. Ska vi klara av omsorgens utmaningar de närmsta åren måste vi öppna upp för fler alternativ än kommunen.

– Skattestopp!

Luleå och andra kommuner har stora ekonomiska utmaningarna. Vi har under en lång tid haft höga investeringsnivåer, något som vi fyra partier har kritiserat. För oss är det viktigt att vi effektiviserar och jobbar för att vi inte ska bli tvungna att höja skatterna. Detta gäller både kommunen och regionen. Eftersom våra skatter redan idag ligger på en hög nivå är det viktigt att vi också behåller låga avgifter i kommunen.

 

 

Anders Josefsson (M)               Thomas Olofsson (L)

Carola Lidén (C)                       Samuel Ek (KD)

139 lärarassistenter till Luleå kommun!

Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten såg ut. Därför har lärarna Sveriges viktigaste yrke. Men i dag får inte lärarna de förutsättningar som krävs för att lyckas fullt ut i sitt arbete.

Många lärare upplever att annat än undervisningen stjäl deras tid, t ex att vara matvakt, städa efter lektioner, pappersarbete och föräldrakontakter. Utbildade lärare måsta istället avlastas för att få tid att kunna förbereda och ägna sig åt sin huvudsyssla: att undervisa.

Liberalerna föreslår därför en satsning på 18 000 nya lärarassistenter i Sveriges skolor. Satsningen innebär 139 lärarassistenter i Luleå kommun.

Lärarassistenterna ska kunna ta över olika administrativa arbetsuppgifter från lärarna och fungera som stöd både i klassrum och på skolgården. Arbetsuppgifter kan till exempel vara att vara rastvakt, hålla koll på elever som får kvarsittning eller visas ut ur klassrummet, frånvaroregistrering och uppföljning, eller administration kring nationella prov och andra prov.

Med fler lärarassistenter avlastar vi lärarna och lindrar lärarbristen, ökar attraktiviteten i läraryrket och höjer resultaten i skolan när lärarna får mer tid för undervisning.

Låt lärare vara lärare. Då kommer fler barn att lyckas i skolan. Det är därför Liberalerna sätter skolan först.

 

Thomas Olofsson (L)
Gruppledare Luleå