Ur och Skur Skatan tvingas bort!

Vad är det som händer i Luleå kommun? Centraliseringar och större enheter inom skolan är beslutade av socialdemokratin det senaste året genom Framtidens skola. Nu verkar den socialdemokratiska ledningen även vilja begränsa mindre enheter inom företagen i kommunen. Framförallt Småföretagande som ofta drivs av kvinnor inom skola, vård eller omsorg.

Ur och Skur Skatan i Hertsön ska bort! Det verkar vara beskedet från stadsbyggnadsförvaltningen, ingen hänsyn tas till att vi har ett framgångsrikt småföretag som är ett populärt alternativ bland barn och föräldrar.
Ingen hänsyn tas att Hertsön redan har brist på förskoleplatser.
Inget försök att på något sätt försöka hjälpa till.

Alla barn och föräldrar har valt den fristående förskolan av en anledning, och vi vill att deras, liksom alla andras val, ska respekteras.

Jag har därför ställt följande frågor (interpellation) till stadsbyggnadsnämndens ordförande Lenita Ericsson.

Vi vill ha besked!
Varför respekterar inte Socialdemokraterna barn och föräldrars val?
Är detta ett bra sätt att behandla småföretagare på?!

Thomas Söderström (L)
Ledamot fullmäktige, ledamot barn och utbildningsnämnden.


 

Interpellation till Lenita Ericsson – ang. Ur och Skur Skatans lokaler.

Antalet förskoleplatser på Hertsön är idag begränsat, det är fler som behöver en förskoleplats än som blir tilldelad den.

Det finns föräldrar och barn som står och väntar på en plats i sitt närområde vilket är allvarligt.

Stadsbyggnadsförvaltningen har sagt upp hyreskontraktet för den fristående förskolan Ur och Skur Skatan. Den 30 Juni 2017 kommer verksamheten att tvingas ut ur lokalerna eftersom Stadsbyggnadsförvaltningen menar att de behöver lokalen på sikt, men man vet inte riktigt till vad.

Kommunen klarar inte av att själv tillgodose platser till sina medborgare och när det finns ett fristående alternativ med god pedagogisk verksamhet så ska vi tvinga dem att flytta och i praktiken i förlängningen återigen skapa en monopolställning på förskoleverksamhet.

Fastighetschefen kan idag inte svara på varför eller vad som ska vara i lokalen istället för en förskola. Man vet inte om det ska bli flyktingboende, flerfamiljhus, eller något annat.

Det är tydligt att kommunikationen mellan förvaltningar och nämnder är klart bristfällig, ett helikopterperspektiv saknas då stadsbyggnadsförvaltningen inte verkar ta hänsyn till det stora behovet av förskoleplatser på Hertsön.

Föräldrar, barn och pedagoger har valt att välja och arbeta hos Ur och Skur Skatan, för att de tror på dess idéer och deras sätt att arbeta.

Genom att säga upp avtalet i en tid där vi har stor efterfrågan på platser så är det alla dessa människor som riskerar att förlora rätten att själva bestämma vilken skola de ska gå till varje dag.

Alla barn och föräldrar har valt den fristående förskolan av en anledning, och vi vill att deras, liksom alla andras val, ska respekteras.

Mina frågor är:

  • Har du haft en dialog med barn och utbildningsnämndens ordförande Carina Sammeli i ärendet då läget är allvarligt gällande förskoleplatser på hertsön?
  • Är stadsbyggnadsförvaltningens framtida behov (som ingen idag kan svara på vad det är) i denna lokal viktigare än det behovet av förskoleplatser?
  • Kan du förklara varför ni inte respekterar alla barn och föräldrars val av den fristående förskolan Ur och Skur Skatan?
  • Tycker du att detta är ett bra sätt att behandla småföretagare på?

Thomas Söderström (L)
Ledamot

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s