Nämnden ska bestämma över sin budget!

– Det är helt vansinnigt att vi som förtroendevalda inte får säga vårt om internbudgeten som är ett av dom viktigaste verktygen för att kunna styra, omfördela och prioritera förvaltningens verksamhet med. Vi ska tydligen bara acceptera det tjänstemännen beslutar om utan att få säga vår mening, säger Thomas Söderström (L), ledamot i Barn och utbilningsnämnden.

Vi riktade kritik om detta under decembernämnden på det enda sätt vi kunde ett s.k. ”särskilt yttrande”.

Revisionen har lämnat liknande kritik vilket visar på allvarligheten i frågan.

Vi kräver att lagen följs vilket innebär att delegeringen skall upphöra, säger Söderström (L).

Med anledning av det har Liberalerna Thomas Söderström och Carina Anehagen lämnat in ett nämndsinitiativ  (sen nedan) där det kräver att barn och utbildningsnämnden följer lagen gällande hur delegeringar gjorts till tjänsteman, i detta fallet förvaltningschef.

Idag har förvaltningschef rätt att på delegation besluta om internbudget för nämnden, grundbelopp till huvudman fristående verksamhet m.fl.

Att delegera detta till tjänsteman innebär att nämndspolitiker fråntas ett av de viktigaste ansvaret i nämnden, att besluta om politiska prioriteringar inom nämndens budget. Hur ska politiken kunna styra om vi faktiskt inte bestämmer utan låter tjänstemän ta beslut på högsta möjliga nivå. Ingen förtroendevald har heller möjlighet pga delegationen rätt att reservera sig eller yrka annorlunda i internbudget, grundbelopp till huvudman m.fl. vilket direkt strider mot den demokratiska principen. Detta har vi tidigare påpekat under förra beslutet (december månad) från förvaltningschefen i ett särskilt yttrande. Under februari månad har även kritik från revisionen inkommit. Detta måste omedelbart justeras.


Nämndsinitiativ

Nämndsinitiativ angående förändring av delegering för fastställande av internbudget för nämnden, fastställande av grundbelopp för ersättning till huvudman för fristående verksamhet samt fastställande av bidragsbelopp till enskild som bedriver sådan pedagogisk omsorg som avses i 25 kap § 2 skollagen samt fastställa tilläggsbelopp för ersättning till huvudman för fristående verksamhet.

Beskrivning
Idag har förvaltningschef rätt att på delegation besluta om internbudget för nämnden, grundbelopp till huvudman fristående verksamhet m.fl (enligt ovan).

Att delegera detta till tjänsteman innebär att nämndspolitiker fråntas ett av de viktigaste ansvaret i nämnden, att besluta om politiska prioriteringar inom nämndens budget. Hur ska politiken kunna styra om vi inte faktiskt bestämmer utan låter tjänstemän ta beslut på högsta möjliga nivå. Ingen förtroendevald har heller möjlighet pga delegationen rätt att reservera sig eller yrka annorlunda i internbudget, grundbelopp till huvudman m.fl. vilket direkt strider mot den demokratiska principen. Detta har vi tidigare påpekat under förra beslutet från förvaltningschefen i ett särskilt yttrande. Under februari månad har även kritik från revisionen inkommit. Detta måste omedelbart justeras.

Enligt kommunallagen får dessa frågor inte delegeras vidare till tjänsteman eftersom besluten är av arten verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.

KL 6 KAP 34 § I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68).

Förslag till beslut

Liberalerna föreslår att delegationen på:

  • fastställande av internbudget för nämnden,
  • fastställande av grundbelopp för ersättning till huvudman för fristående verksamhet
  • fastställande av bidragsbelopp till enskild som bedriver sådan pedagogisk omsorg som avses i 25 kap § 2 skollagen
  • fastställande av tilläggsbelopp för ersättning till huvudman för fristående verksamhet.
  • Genast återgår till politiken och nämndsledamöterna.

Thomas Söderström (L)

Carina Anehagen (L)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s