Information från Valberedningen

Medlemmar i Liberalernas lokalavdelning i Luleå.

Inför lokalavdelningens kommande årsmöte den 23 februari 2016, vill vi från valberedningen skicka ut en notis om att vi behöver engagerade medlemmar till både styrelse, revision och valberedning.

Det är väldigt viktigt för vår lokalavdelning att få en väl fungerande och homogen styrelse inför kommande år 2016. Vi lägger stor vikt på, att styrelsemedlemmarna är intresserade av styrelsearbetet och är närvarande på möten som de kallas till.

Revision och valberedning är också viktiga och trevliga uppdrag inom vår verksamhet.

Var inte anspråkslösa att föreslå er själv eller någon annan medlem i Liberalerna, vi ser fram emot en stor mängd e-post med många förslag från er pigga och glada liberalister.

Som kutym så behandlar vi allt som kommer in till valberedningen ”konfidentiellt”, tills vi är överens med berörda, därefter lägger vi fram vårt förslag på årsmötet.

Var vänlig och skicka er anmälan snarast till e-post: lars.anehagen@telia.com

 

Luleå 25 november 2015

 

Hälsningar från valberedningen

 

Lars Anehagen                   Gerd Niemi                         Leif Lindmark

Sammankallande