Lägg inte ner Vitåskolan!

De senaste veckorna har det varit stor turbulens runt förslaget att lägga ner Vitåskolan. Detta är ett förslag som har fått mycket kritik främst från byborna som är väldigt måna och engagerade om att bevara sin fantastiska och välfungerande skola. Att lägga ner Vitåskolan vore enligt oss i Folkpartiet ett förhastat beslut som främst skulle drabba barnen, men också leda till negativa konsekvenser för hela kommunen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anledningen till nedläggningen av Vitåskolan som vi hittills förstått är att Luleå kommun står inför ett framtida problem med rekrytering av nya lärare (vilket är ett problem i hela landet), men även en dimension av ekonomi där majoriteten i kommunen med S och MP inte lägger tillräckligt mycket pengar på skolan (men gärna pengar på både det ena och det andra som sällan värnar landsbygd och slutligen hela kommunen).
Att kommunen inte har pengar skyller man gärna på regering och riksdag medan i det lokala styret gärna sprider pengar på saker som sällan har med skolan och välfärden att göra.

Den stora frågan är om det är rätt att kommunens bristande kunskaper i rekrytering (och nytänkade) och majoritetens sätt att prioritera ekonomiska medel ska drabba våra barn? Är inte barnen den del av samhället som det är viktigast att värna om? Att packa ihop alla kommunens skolbarn tror vi skulle leda till en sämre skola där barnen blir mer anonyma och där större klasser trängs ihop på mindre ytor. Dessutom går man miste om närheten i lärandet som finns i de små byaskolorna, där barnen ofta får gå i mindre klasser.

Vitådalen är en attraktiv plats att bo på så länge kommunen tror på bygden och låter den växa. Tar kommunen bort Vitåskolan vet vi däremot precis vad som kommer hända, inga fler barn flyttar in.

Sanningen är den att Vitåskolan presterar bättre än många av skolorna som finns i tätorten. Den är uppskattad av eleverna och att då satsa på skolan är ett ekonomiskt enkelt sätt att öka attraktiviteten ytterligare i landsbygden.

Att skapa en framtidstro är något som vi behöver göra. Att lägga ner en skola skapar snarare misstro till framtiden.

Nu vill alltså socialdemokraterna i BUN lägga ner denna skola, trots massiva protester. Det här är inte demokrati, det här är inte att se till individens bästa, utan istället ovilja från socialdemokraterna att inse hur fördelaktiga och viktiga byaskolorna är. (S) har lokalt det senaste året pratat mycket om att det är viktigt med vetenskapligt beprövade idéer och att det är viktigt att använda sig av beprövad erfarenhet, hittills har vi inte sett det en enda gång. Så länge idéerna stämmer överens om vad (S) tycker så verkar man gå på den linjen.

Vitåskolan behövs för att locka människor att bosätta sig i Vitådalen. Utan en välfungerande skola blir det svårt att locka inflyttare. En nedläggning av skolan skulle kortsiktigt inte ens spara pengar (då kostnaderna överförs till andra kostnadsområden). Långsiktigt skulle det leda till negativa konsekvenser för kommunen i form av att färre skulle bosätta sig i byarna runt Vitådalen, företag läggs ned/flyttar, ökade utsläpp (pga fler transporter) m.fl.

Att lägga ner Vitåskolan är som sagt ett förhastat och tveklöst dåligt beslut som leder till många negativa konsekvenser (och som vi ser det, inga positiva). Vi måste kämpa för att få bevara våra skolor. För de behövs, både för barnens skull och för att hålla hela kommunen levande.

En kommunalekonomisk kalkyl bör göras där man räknar in vilken samhällsnyttta små skolor ger sina bygder i ett längre perspektiv, att bara låta BUF’s tjänstemän räkna på vad skolan kostar och sedan låta BUN ta beslut blir inte på rätt nivå.

thomassöderTill sist borde Socialdemokraterna fråga barnen vad dom vill? Vart är barnperspektivet i denna fråga, och ytterst stämmer detta verkligen överens med barnkonventionen?

Folkpartiet i Luleå säger nej till nedläggningen av Vitåskolan.

Thomas Söderström (FP)
Ledamot i Barn och utbildningsnämnden samt ledamot i Luleå kommunfullmäktige.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s