Tomträtterna – nya tag krävs!

carolinathomassThomas Söderström (FP) och Carolina Björklund (FP) har skrivit en artikel om tomträtterna. Måndagen den 15/12 ska frågan upp i kommunfullmäktige. I kommunstyrelsen var det bara Folkpartiet som ville ändra nivån. 

Tomträttssystemet (att hyra sin tomt av kommunen) är ett förlegat och otryggt system i Luleå kommun. Vi från Folkpartiet ser ingen framtid med tomträtter och vill underlätta och öka tryggheten för dagens tomträttsinnehavare att själva äga sina tomter genom friköp. Luleå kommun behöver på enklaste sätt frigöra dessa tomter så innehavarna kan göra friköp utan några större ekonomiska problem.

Detta nås enklast genom att rabattera tomtpriset kraftigt. Folkpartiet i Luleå vill därför förändra friköpspriset genom att ändra nivån till 50 procent av marktaxeringsvärdet (nuvarande är 70 procent) och därtill även förlänga så 2014 års marktaxeringsvärde används fram till sista juni 2015. Vi vill även utreda om möjligheten till en sänkning av avgälden (hyran) till nivåer enligt det lagförslag som är på bordet inom tomträttssystemet, samt om det är möjligt att på något sätt ersätta tidigare tomträttsköpare som köpt tomträtter till 70 procent de senaste åren.

Ambitionen bland flertalet politiska partier i Luleå är att kommunen ska växa ytterligare och bli större, därför säljer kommunen tomter till presumtiva inflyttare som vill bygga nya bostäder (och då speciellt småhus) för att bosätta sig här i Luleå. Detta är viktigt, vi behöver bli fler och välkomnar alla som vill bo här, här är politikerna i stort överens.

Däremot har Socialdemokraterna med Yvonne Stålnacke som bär ansvaret för tomträttssystemet dock missat en viktig poäng, för att växa krävs det att befintliga småhusägare behandlas korrekt och inte missgynnas till förmån för nyinflyttade. När vi hamnar i en situation där invånare straffas för att dom köpt en tomträtt och när kommunen aktivt kan göra något, då bör vi agera. Det finns idag dessutom exempel där friköpspriset blir dyrare än nypriset på tomter för nästkommande marktaxeringsvärden (för 2015).

En tomträtt har under sin livslängd på 30-40 år redan betalat av sig. Luleå kommun har redan fått tillbaka insatsen för vad tomten kostat och bör därför inte räkna tomträtterna som en intäkt i kommunens kassakista likt andra budgetposter. Vi anser därför att kommunen bör på enklaste sätt frigöra dessa tomter till nuvarande tomträttsinnehavare. En annan viktig poäng för att minska antalet tomträtter och beroendet av tomträttsavgälden (hyran) är att det är på gång en ny lag som sätter ett avgiftstak på avgälden och därmed minskar kommunens intäkter kraftigt. Så genom Folkpartiets förslag så får innehavarna en möjlighet till friköp och kommunen kan börja anpassa sig till den nya ekonomiska verkligheten som lagförslaget om avgiftstak innebär.

Inför 2015 står många småhusägare inför ett tvingande och otryggt faktum, antingen måste dom köpa loss sin tomträtt för stora belopp eller drabbas av oskäligt höga hyror som direkt hamnar i kommunens kassakista (och indiriekt möjligen går till något nytt arenabygge?).

Folkpartiet är det enda parti i Luleå som vill underlätta och förändra inom tomträttsystemet, vi var dessutom det enda partiet som vill sänka nivåerna till 50 procent på det senaste sammanträdet i kommunstyrelsen.

Thomas Söderström (FP), 

ledamot i kommunfullmäktige

Carolina Björklund (FP), 

ersättare i kommunfullmäktige

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s